Dünyanın Güneşe
İhtiyacı Var

Enerji İhtiyacının Yenilenebilir
Kaynaklardan Karşılandığı
Gelecek Hayal Ediyoruz

Bu dünyada yaşayan ve bu dünyanın kaynaklarını kullanan her birey gibi bizler de gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğunu taşıyoruz. Dünyamıza ve doğamıza karşı olan sorumluluğumuzu, temiz enerjiye geçişi kolaylaştıran öncü şirketlerden bir tanesi olarak yerine getirmeyi hedefliyoruz.

2005 yılında dünya genelinde 2.55 GW olan kurulu güneş enerjisi üretim kapasitesi, 2022 yılı itibarı ile 850 GW’ı aştı. Yenilenebilir enerjiye yönelik talebin böylesine güçlü bir şekilde artmasının son derece önemli ve haklı nedenleri var.

Eğer gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyorsak, iklim değişikliğine neden olan gazların salınımını en hızlı şekilde azaltmamız ve kaynaklarımızı son derece verimli şekilde kullanmamız gerekiyor. Peki, hem bu konularda hassasiyet gösterip hem de ülkemizin her geçen gün daha çok ihtiyaç duyduğu miktarlarda enerjiyi üretmek mümkün mü? Güneş enerjisi sayesinde mümkün!

Alfa Solar olarak, ülkemizin ve dünyamızın enerji ihtiyacını tamamen yenilenebilir kaynaklardan karşıladığı bir gelecek hayal ediyoruz. Bu hayalimize ulaşmak için enerji üreticilerini tatmin edecek yüksek verimlilikte, dayanlıklı ve kaliteli fotovoltaik paneller üretiyoruz. Çünkü biliyoruz güneş enerjisini ne kadar çok üretici için kişi için erişilebilir ve avantajlı kılarsak, enerji sektörünün yenilenebilir enerjiye yönelme sıklığı o kadar artacaktır.

2 MW kapasiteli bir güneş paneli 25 yılda 67.500 MWh enerji üretir. Bu enerjiyi termik santral yerine güneş enerjisinden üretmek; 64.800 ton emisyon üretimin önüne geçer. Biz yıllık 1.3 GW Enerji Üretimimizle her yıl 758 ton emisyon üretiminin önüne geçiyoruz.

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ?

Temiz Enerji,
Temiz Dünya

Güneş enerjisi, temiz enerjidir. Fosil yakıta bağlı santraller gibi havayı ve suyu kirletmez.

Güneş enerjisi santralleri kükürt dioksit, azot oksit ve karbon dioksit üretmez. Havamızı hem iklim değişikliğine neden olan hem de insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunan kirletici partikülleri ve sera gazlarından korur.

Pek çok enerji üretim santrali üretim ya da soğutma için suya ihtiyaç duyar. Güneş enerjisi üretiminde ise yalnızca çok az miktarda su, panel temizliği için kullanılır. Bu hem su kaynaklarının verimli kullanılması açısından fayda sağlar hem de atık su boşaltımı sırasında suların ısınmasına neden olarak doğal dengeyi bozmaz.

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ?

Sınırsız Kaynak,
Sürdürülebilir Üretim

Güneş kullandıkça tükenmeyen nadir kaynaklardan bir tanesidir.

Dünya yüzeyine her saniye 173,000 terawatt güneş enerjisi ulaşır. Bu enerji yaşadığımız gezegende harcadığımız bütün enerjiden 10,000 kat daha fazladır. Bu sınırsız ve çok güçlü bir enerji kaynağına sahip olduğumuz anlamına gelir.

Fosil yakıtlar doğası gereği sınırlı kaynaklardır. Yakıt rezervlerinin bulunması, yakıtın çıkartılması, işlenmesi ve taşınması gibi pek çok yatırıma ihtiyaç duyarlar ve oluştuklarından çok daha hızlı şekilde tükenirler. Güneş enerjisi ise sınırsız ve sonsuzdur.

NEDEN GÜNEŞ ENERJİSİ?

Düşük Maliyetle
Yüksek Verim

Güneş düşük maliyetlerle son derece verimli şekilde enerji üretmenizi sağlayan bir kaynaktır.

Güneş enerjisi santrali işletmenin maliyetleri son derece düşüktür. Kendi ihtiyacı olan enerjiyi kendi ürettiği enerjiden karşılar. Az işgücü ve kaynak kullanımı ile yüksek verim sağlar.

Güneş enerjisi santrali kurulumu diğer enerji santrallerine kıyasla çok daha maliyetsiz, hızlı ve kolaydır.

Güneş panellerinin bakım ve onarım maliyetleri son derece düşüktür.

Güneş enerjisi santralleri önemli su kaynaklarına, verimli arazilere, turistik değer taşıyan kıyılara ihtiyaç duymaz. Çorak, verimsiz arazilerin değerlendirilmesini sağlar.

İklim Değişikliği ve
Güneş Enerjisi

İklim değişikliği ve buna bağlı kuraklık ve doğal afet riskleri her geçen gün dünyamızı daha çok tehdit ediyor. İklim değişikliğinin en önemli tetikleyicisinin ise atmosferdeki ısıyı tutan ve giderek artmasına neden olan sera gazları olduğu biliniyor. Yapılan araştırmalara göre bu gazlardaki artışın %56’sından fosil yakıtlar sorumlu.

Eğer karbondioksit emisyonunu azaltmayı başaramazsak 2060 yılında ortalama sıcaklıklardaki artışın 4°C’yi bulması bekleniyor. Bu da tarımdan balıkçılığa dek gıda kaynaklarının ciddi şekilde etkilenmesi, temiz suya erişimin güçleşmesi, doğal afetlerin sıklık kazanması ve belki de toplu göçler nedeniyle tüm dünyanın ciddi bir krize girmesi ihtimalini doğuruyor.

Bu ısınmayı 2°C’yi aşmayacak seviyede tutmayı başarırsak, ısınmanın etkileri yıkıcı sonuçlar doğurmayacak bir seviyede kalabilir. Bu hedefi tutturmak içinse atmosferdeki CO2 oranının 450 ppm seviyesinin altında tutmayı başarmamız gerekiyor.

Bu hedef fosil yakıt kullanımını asgaride tutarak, enerjimizi yenilenebilir kaynaklardan ürettiğimiz sürece kolaylıkla ulaşabileceğimiz bir hedef. Temiz enerji üretimini bilinçli enerji tüketimi ve ormansızlaşma ile mücadeleyle birleştirdiğimizde, iklim krizi insanlığı tehdit eden bir risk olmaktan çıkabilir. İşte bu yüzden dünyamızın güneşe ihtiyacı var!

Ekolojik Denge ve
Güneş Enerjisi

Dünya enerji ihtiyacının yaklaşık yarısını termik santraller, hidroelektrik santralleri ve nükleer santrallerden karşılıyor. Bu tesislerin bulunduğu bölgedeki ekolojik dengeye etkileri ise nispeten az konuşulsa da, oldukça yıkıcı sonuçlar doğuruyor.

Nükleer santral ve termik santraller soğutma duyuna ihtiyaç duymaları nedeniyle su kaynaklarına yakın olarak konumlandırılırlar. Santrali soğutmakta kullanılan sular yeniden alındığı su kaynağına geri verilirken bölgedeki ortalama su sıcaklığının artışına neden olurlar. Bu ısınma, başta suda yaşayan canlılar olmak üzere bölgedeki doğal yaşam üzerinde dönüştürücü etkiler doğurmaktadır.

Santrallerin bulunduğu bölgelerdeki nem seviyelerinin değişmesi, atmosferdeki kükürt dioksit ve azot oksit artması ve su akış debisindeki değişiklikler doğal hayatı ve bitki örtüsünü olumsuz yönde etkilemektedir. Oysa güneş enerjisi santralleri bu çevresel etkilerin hiçbirine sebep olmadan enerji üretebilir. İşte bu yüzden dünyamızın güneşe ihtiyacı var!

İnsan Sağlığı ve
Güneş Enerjisi

Dünya genelinde her yıl 5 milyon kişinin hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Fosil yakıt kullanılan enerji santralleri ise havaya ciddi miktarlarda Kükürt dioksit ve azot oksit karışmasına ve kirletici partiküllerin yayılmasına neden olarak insan sağlığına zararlı partikül sayısında önemli bir artışa neden olmaktadır.

Güneş enerjisi ise enerji üretimi sırasında insan sağlığına zararlı hiçbir atık üretmez. İşte bu yüzden dünyamızın güneşe ihtiyacı var!

1.3 GW

Üretim Kapasitesi

3 Milyon Adet

Solar Panel Üretimi

40.000

Kapalı Alan Üretim Fabrikası

750+ Çalışan

Tam Kapasite Üretim

Son Teknoloji Olanaklarla Donatılmış, Modern
Robotik Üretim Tesisi

Tamamı robotik üretim tesisimizde, ileri teknoloji üretim makineleri kullanıyoruz.