DOĞA DOSTU - Alfa Solar Enerji A.Ş

DOĞA DOSTU

” Üretirken dünyayı,Tüketirken kendini koru! “

Güneş enerjisi doğal yenilenebilir enerji kaynağı olması ve kirlenme oluşturmaması nedeniyle temiz bir enerji kaynağıdır.

Nüfusun ve sanayileşmenin giderek artması ile dünyada enerji ihtiyacı artış göstermektedir. Enerji üretiminde kullanılan, yenilenebilir olmayan kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar, dünya enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamasına rağmen sınırlı, sürdürülemez ve hava kirliliğini olumsuz etkileyen enerji kaynaklarıdır.

• Bu yenilenebilir olmayan enerji kaynaklarının doğaya saldığı bir takım gazlar insan sağlığını tehdit eder ve küresel ısınmaya sebep olur. Bu gazlardan bazıları; solunum yolu rahatsızlığı ve kalp hastalığına sebep olan kükürt dioksit(SO2), akciğer rahatsızlıkları ve astıma sebep olan azot oksit (NO) ve küresel ısınmanın en büyük sebebi olan karbon dioksit(CO2)’dir.
• Geleceğimiz için önem arz eden ve vazgeçilmez olan enerji ve su birbirine bağlı iki kaynaktır. Su ihtiyacı kullanılan enerji türüne göre değişkenlik gösterir. Güneş enerji sistemleri; su tüketimini fotovoltaik (PV) sistemlerde yalnızca panel temizliği, oluşan toz ve toprağı temizlemede kullanılmaktadır. Fotovoltaik (PV) enerji sistemleri panel ve toz temizliği için 0.02 m3/megawatt saat [MWh] gibi düşük bir miktar su kullanmaktadır. Güneş enerji sistemleri, diğer enerji kaynakları ile kıyaslandığında neredeyse hiç su kullanmamaktadır. Solar enerjinin fosil ve yenilenebilir enerji kaynaklarına kıyasla daha az su kullanması, gelecekte önemli bir rol oynamasını sağlayacaktır.
Yenilenebilir enerji kaynağı olan solar enerjisi yakıt olarak sadece güneşi kullanır. Zararlı gaz salımlarına sebep olmaz ve küresel ısınmanın azaltılmasında aktif katkıda bulunur.Bu sayede daha güvenilir bir enerji sunacak hem de geleceğimiz için daha temiz bir dünya sunacaktır.