SINIRSIZ KAYNAK - Alfa Solar Enerji A.Ş

SINIRSIZ KAYNAK

Dünya nüfusunun giderek artması ile birlikte ortaya çıkan enerji talebinin büyük bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanmak yerine, yenilenebilir olmayan kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan karşılanmaktadır. Fosil yakıtlar dünya enerji ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamasına rağmen sınırlı, sürdürülemez ve hava kirliliğini olumsuz etkileyen enerji kaynaklarıdır. Bu istenmeyen etkiler bizi daha temiz, sürdürülebilir, güvenli ve sınırsız kaynaklar olan yenilenebilir enerji kaynaklarına ve bunlar içerisinde en önemlisi olan güneş enerjisine yönlendirmektedir.
Güneşin yaklaşık yüzde 90‘ını oluşturan hidrojen gazının çekirdekleri füzyon ile helyum çekirdekleri oluşturmakta ve bu sırada çok büyük bir enerji açığa çıkmaktadır. Toplam enerji rezervi 1,785x10 47 J olan güneş daha milyonlarca yıl ışımasını sürdüreceğinden Dünya için sonsuz bir enerji kaynağıdır. Güneşte meydana gelen tepkimeler sonucunda oluşan bu enerjinin bir kısmı dünyaya ulaşan ışınım enerjisidir. Dünya yüzeyine her saniye çarpan güneş gücü, 173,000 terawatt düzeyindedir. Güneş enerjisi uzaya ve gezegenlere elektromanyetik ışınım (radyasyon) biçiminde yayılır. Güneşten gelen bu enerji, yaşadığımız gezegende harcadığımız bütün enerjiden 10,000 kat daha fazlasıdır. Güneş enerjisi, sınırsız enerji kaynağı güneşten faydalanması sebebi ile tükenmeyen bir enerji türüdür.