Türkiye’nin Güneş Enerjisi Potansiyeli

Türkiye, tahmini 87,5 milyon ton petrol eşdeğeri (TEP) teknik potansiyeli ile yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir. Bu, Türkiye’nin mevcut enerji ihtiyacının yaklaşık %10’unu karşılayacak kadar güneş enerjisi üretme potansiyeline sahip olduğu anlamına gelmektedir.

Binaya Entegre Güneş Enerji Sistemleri

Güneş panellerinin verimliliğini artırma teknolojileri gelişe dursun, birim alandan elde edilen enerjiyi yükseltmek amacıyla farklı bir uygulamaya gidiliyor.